ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Hà Thành thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ") và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi. Đối với những người cư trú tại Việt Nam , Dịch Vụ được cung cấp bởi Hà Thành và Điều Khoản Sử Dụng này (" ĐKSD ") áp dụng cho các thông tin được thu thập và sử dụng bởi Hà Thành (sau đây gọi là " Hà Thành " hoặc "chúng tôi").

1. Phạm Vi và Ứng Dụng

ĐKSD này áp dụng cho các tài xế và bất kỳ người nào khác sử dụng nền tảng được cấp phép bởi Hà Thành (gọi chung là "Tài Xế", hoặc gọi riêng là "bạn") và cư trú tạ i Việt Nam . ĐKSD này không áp dụng cho các Tài Xế cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam . ĐKSD này cũng không áp dụng cho những người (ví dụ như tài xế) sử dụng ứng dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, giao hàng hoặc các dịch vụ khác theo yêu cầu khác ("Người Dùng"). Nếu bạn tương tác với Dịch Vụ trong vai trò là cả Người Dùng và Tài Xế, các tuyên bố về quyền riêng tư tương ứng áp dụng cho các mối tương tác khác nhau của bạn.

2. Thu Thập Thông Tin

a, Thông Tin mà Bạn Cung Cấp cho Chúng Tôi

Chúng tôi thu thập các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo, chỉnh sửa, hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn, yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi, chấp thuận kiểm tra lý lịch, gửi thông tin về xe hoặc bảo hiểm của bạn, hoặc giao tiếp với chúng tôi theo các khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, ảnh hồ sơ, thông tin thanh toán, thông tin đăng ký xe, thông tin về bảo hiểm, thông tin giấy phép lái xe, và các thông tin khác mà bạn có thể chọn cung cấp.

b, Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ của Bạn

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh mục nói chung sau đây:

 • Thông Tin về Vị Trí:

  Như một điều kiện để cung cấp cho Người Dùng dịch vụ vận chuyển, giao hàng hoặc các dịch vụ khác thông qua nền tảng Hà Thành , dữ liệu về vị trí chính xác của bạn phải được cung cấp cho Hà Thành qua ứng dụng mà bạn sử dụng. Sau khi ứng dụng Hà Thành được quyền truy cập các dịch vụ về vị trí thông qua hệ thống quyền được sử dụng bởi hệ điều hành di động của bạn ("nền tảng"), chúng tôi sẽ thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi ứng dụng đó đang chạy trên nền trước hoặc nền sau. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

 • Thông Tin Liên Lạc:

  Nếu bạn cho phép ứng dụng Hà Thành truy cập vào danh bạ trên thiết bị của bạn thông qua hệ thống cho phép truy cập được nền tảng của bạn sử dụng, chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của bạn để tạo thuận lợi cho các tương tác xã hội thông qua Dịch Vụ của chúng tôi và nhằm các mục đích khác được mô tả trong ĐKSD này hoặc tại thời điểm chấp thuận hoặc thu thập dữ liệu.

 • Thông Tin về Thiết Bị:

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn (dù thiết bị là của bạn hoặc thiết bị chúng tôi cung cấp cho bạn), bao gồm, ví dụ, model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm và tên tập tin và các phiên bản, ngôn ngữ ưa thích, mã nhận dạng thiết bị riêng, mã nhận dạng quảng cáo, số seri, thông tin chuyển động của thiết bị và thông tin mạng điện thoại di động.

 • Dữ Liệu về Lịch Sử Cuộc Gọi:

  Dịch Vụ của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông tin liên lạc giữa Người Dùng và Tài Xế. Để tăng cường khả năng bảo mật thông tin cá nhân về số điện thoại của Người Dùng, thông tin về cuộc gọi xuất phát từ Dịch Vụ có thể được xóa khỏi Lịch Sử Cuộc Gọi.

c, Thông Tin Quan Trọng Về Quyền Hạn Truy Cập Nền Tảng

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị mà các ứng dụng không thể truy cập mà không có sự chấp thuận của bạn. Và những nền tảng này có hệ thống xin phép truy cập khác nhau để có được sự chấp thuận của bạn. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo bạn trong lần đầu tiên ứng dụng Uber muốn xin phép truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ để cho bạn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) yêu cầu đó. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về những quyền hạn truy cập mà ứng dụng Uber tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng này lần đầu tiên, và việc bạn sử dụng ứng dụng này có nghĩa là bạn chấp thuận.

d, Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các nguồn khác và kết hợp chúng với các thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ:

 • Nếu bạn chọn liên kết, tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Uber của bạn với một nhà cung cấp thanh toán (ví dụ như, Google Wallet) hoặc dịch vụ truyền thông xã hội (ví dụ như, Facebook) hoặc nếu bạn tham gia với một ứng dụng hoặc trang web riêng biệt có sử dụng API của chúng tôi (hay có API mà chúng tôi sử dụng), chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn hoặc các kết nối của bạn từ trang web hoặc ứng dụng đó.

 • Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ thông qua một tài khoản liên kết với một công ty vận chuyển đối tác, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ công ty đối tác đó.

 • Khi bạn cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cho Người Dùng, Người Dùng của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi phần đánh giá về tài xế hoặc phần đánh giá tương tự đối với dịch vụ mà bạn cung cấp cho họ.

 • Nếu bạn cũng tương tác với Dịch Vụ của chúng tôi với tư cách khác, ví dụ như để yêu cầu các dịch vụ theo yêu cầu trong vai trò là Người Dùng, hoặc trong vai trò là người dùng các ứng dụng khác mà chúng tôi có thể cung cấp, chúng tôi có thể kết hợp hoặc liên kết những thông tin đó với những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được từ bạn với tư cách của bạn là một Tài Xế.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập về bạn để:

 • Cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm, ví dụ như, để tạo thuận lợi cho thanh toán, gửi biên lai, cung cấp sản phẩm và dịch vụ (và gửi thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho Người Dùng và Tài Xế, phát triển tính năng an toàn, xác thực người dùng, và gửi thông tin cập nhật về sản phẩm và những thông báo quản trị;

 • Thực hiện các hoạt động nội bộ, bao gồm, ví dụ như, để ngăn chặn gian lận và lạm dụng Dịch Vụ của chúng tôi; để khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; để tiến hành phân tích dữ liệu, kiểm tra và nghiên cứu; và để theo dõi và phân tích việc sử dụng và các xu hướng hoạt động;

 • Gửi hoặc tạo thuận lợi cho thông tin liên lạc (i) giữa bạn và Người Dùng (ví dụ như hành khách), chẳng hạn như thời gian đến dự kiến (ETA), hoặc (ii) giữa bạn và một người liên lạc của bạn theo chỉ dẫn của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng một số tính năng như giới thiệu.

 • Gửi cho bạn những thông tin liên lạc mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn, bao gồm những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, tin tức và các sự kiện của chúng tôi và các công ty khác, trong trường hợp cho phép và theo luật pháp hiện hành của địa phương; và để xử lý cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các mục khuyến mãi khác và thực hiện bất kỳ giải thưởng nào liên quan;

 • Cá nhân hóa và cải thiện Dịch Vụ, bao gồm cung cấp hoặc khuyến nghị các tính năng, nội dung, kết nối xã hội, giới thiệu và quảng cáo.